Giày bảo vệ DH-group: Bảo vệ vượt trội

giày bảo vệ DH - Bảo Vệ Vượt Trội
DH-group DH-group

Giày bảo hộ lao động DH-group luôn hướng đến tiêu chí “Da Chắc Đế Bền” và nhiều yêu cầu kỹ thuật khắc khe khác như:

  • Có mũi sắt bảo vệ
  • Đế chống dầu
  • Có miếng thép bên trong giày (tùy theo yêu cầu của khách hàng) để hạn chế vật nhọn sắc bén làm tổn thương chân, giúp bạn an tâm khi sử dụng.
  • Ngoài ra, giày bảo hộ lao động DH-group còn chú ý yếu tố thoải mái và tính thẩm mỹ nhằm đế đến sự hài lòng trọn vẹn của khách hàng


    DH-group giày bảo vệ bàn chân của bạn !